Algemeen

Praam in de Zijlroede Makkum NIEUW !!  "Lekker stil....elektrisch (schoon) varen"  NIEUW !! 

Rondvaart Makkum is een initiatief van Stichting It Preamke en organiseert rondvaarten via vaarroutes per nostalgische praam met als doel de belangstelling voor de natuur, cultuur, historie, kunst en recreatie te bevorderen. 

 
Sinds het seizoen 2017 maakt de stichting gebruik van een elektrisch aangedreven praam. Hiermee wil  de stichting bijdragen aan een schoner en beter milieu.